Praktisch verkeersexamen

Op 3 juni en 4 juni vind het praktisch verkeersexamen plaats in Steenwijkerland. De kinderen van de oudste groepen van de basisschool fietsen een vastgestelde route, waarbij de kinderen onderweg worden beoordeeld door vrijwilligers. Vorig jaar kon helaas het praktisch verkeersexamen niet door gaan in verband met het coronavirus. Maar dit jaar wordt het weer georganiseerd door de Gemeente Steenwijkerland en VVN afdeling Steenwijkerland.

Voor de basisschoolleerlingen is het een spannende maar leerzame gebeurtenis. De leerlingen gaan vaak het komende jaar per fiets naar het voorgezet onderwijs. Door middel van dit praktisch verkeersexamen maken de leerlingen al kennis met het verkeer.

U als ouder kan uw kind helpen door de route gezamenlijk een keer te fietsen. Bespreek samen de lastige situaties op de route. Hierdoor is uw kind goed voorbereid voor het examen. Tevens neemt hiermee de slagingspercentage toe. De route Steenwijk vind u hier. De route voor Vollenhove is hier te vinden.