Praktisch verkeersexamen

In de maand mei vind het praktisch verkeersexamen plaats in Steenwijkerland. De kinderen van de groep 7 van de basisschool fietsen een vastgestelde route, waarbij de kinderen onderweg worden beoordeeld door vrijwilligers.

Voor de basisschoolleerlingen is het een spannende maar leerzame gebeurtenis. De leerlingen gaan na hun basisschool vaak per fiets naar het voorgezet onderwijs. Door middel van dit praktisch verkeersexamen maken de leerlingen al kennis met het verkeer.

U als ouder kan uw kind helpen door de route gezamenlijk een keer te fietsen. Bespreek samen de lastige situaties op de route. Hierdoor is uw kind goed voorbereid voor het examen. Tevens neemt hiermee de slagingspercentage toe.

Let op de routes in Steenwijk en Oldemarkt zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

De indeling is als volgt.

Steenwijk11 meiroute Steenwijk
Vollenhove12 meiroute Vollenhove
Oldemarkt26 meiroute Oldemarkt