Vrijwilligers

De activiteiten van VVN Steenwijkerland kunnen alleen maar uitgevoerd worden dankzij de inzet van de vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid in Steenwijkerland verhoogd wordt.

De vrijwilligers dragen ieder op hun eigen manier een steentje bij door bijvoorbeeld een snelheidscontrole uit te voeren of fietsen te controleren tijdens een fietscontrole op de basisschool.

De vrijwilliger beslissen zelf wanneer en op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren. Echter meer vrijwilligers zijn altijd welkom en ook nodig om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Dus voelt u zich geroepen om u in te zetten voor de verkeersveiligheid, kunt u zich via het contactformulier aanmelden. U bent van harte welkom!