Praktisch verkeersexamen Steenwijk

Op donderdag 11 mei vond het jaarlijkse praktisch fietsexamen weer plaats. De weergoden waren niet goed gezind en hierdoor moest de start van het examen met 40 minuten uitgesteld worden. Het klaarde gaandeweg wat op, maar de eerste scholen kwamen helaas niet droog over de finish.

Dit jaar deden er 265 leerlingen mee van 12 verschillende scholen in Steenwijk en omstreken. Helaas is niet iedereen geslaagd. Van de 265 leerlingen zijn er 12 gezakt. Procentueel betekent dat er 95,5 procent geslaagd zijn. Helaas doet Steenwijk het iets minder dan de het landelijk gemiddelde wat op 97,4 ligt.

De top drie meest gemaakte fouten is niet achterom kijken, geen fietspad/fietsstrook volgen en geen hand uitsteken bij het afslaan. Het blijkt dat kinderen minder fietsen wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. VVN Steenwijkerland probeert hier door projecten continu aandacht aan te besteden.

Tenslotte wil VVN Steenwijkerland alle vrijwilligers die meegeholpen aan het organiseren van het praktisch examen hartelijk bedanken. Zonder de vrijwilligers was het organiseren niet mogelijk geweest.