Praktisch verkeersexamen Steenwijk

Op 3 juni vond het praktisch fietsexamen plaats in Steenwijk. De leerlingen starten vanaf het terrein van Verkeersschool Attent. De leerlingen moesten eerst door een parcours van dranghekken heen. De dranghekken waren geplaatst zodat de leerlingen van de verschillende scholen niet met elkaar in aanraking kwamen. Deze maatregelen waren genomen in verband met de Corona maatregelen.

Per minuut verliet een leerling het startterrein om een vastgestelde route te volgen. Onderweg werden de verrichtingen van de leerling gecontroleerd door vrijwilligers. Wanneer er een fout of zelfs gevaarlijk gedrag werd geconstateerd, werd dit genoteerd op een controleformulier. Aan het einde van de dag werd vastgesteld of de leerling geslaagd dan wel gezakt was.

In totaal deden er 288 leerlingen mee met het praktisch fietsexamen. Hiervan bleken er 30 leerlingen niet over voldoende kennis te beschikken en dus gezakt zijn. Het blijkt dat de praktische verkeerskennis van de basisschoolleerlingen verbeterd kan worden.

Het praktisch fietsexamen wordt bewust in groep 8 afgenomen. De kinderen moeten vaak verder fietsen naar de middelbare school, dus praktische verkeerskennis is van levensbelang. Daarom hierbij ook een oproep aan de ouders om uw kind de verkeerskennis bij te brengen. Het is belangrijk dat u samen met uw kind de route naar de nieuwe middelbare school fietst. Stop eens op de stoep om moeilijke verkeerssituaties te bekijken en op welke manier je hier mee om kan gaan. Op deze manier krijgt uw kind meer vertrouwen en beweegt zich veiliger door het het verkeer.