Fietsverlichtingscontroles in samenwerking met de politie

Fietsers zonder licht zijn moeilijk te zien in het donker en dit levert vaak een gevaarlijke verkeerssituatie op. Om dit te voorkomen voert de politie verlichtingscontroles uit. De fietsers zonder licht worden staande gehouden door de politie waarna ze een bekeuring ontvangen voor het ontbreken van deugdelijke verlichting.

De vrijwilligers van VVN repareren vervolgens de verlichting zodat de fietsers weer veilig op weg kunnen. Vaak blijkt lege batterijen de oorzaak te zijn dat de verlichting niet functioneert. Mocht het toch niet aan de batterijen te liggen en de verlichting kan niet gerepareerd worden, wordt er een setje noodverlichting gemonteerd op de fiets. Vervolgens wordt met klem aangeraden om de verlichting te (laten) repareren.