Theoretisch & praktisch verkeersexamen 2021

De gemeente heeft op 19 januari een brief aan de directies en verkeersouders van alle basisscholen in Steenwijkerland gestuurd. In de brief worden de basisscholen uitgenodigd om deel te nemen aan het verkeersexamen.

Gemeente Steenwijkerland voert een actief verkeersveiligheidsbeleid. Naast dat de inrichting van de weg in orde moet zijn, wil de gemeente ook een veilig verkeersgedrag van de weggebruikers stimuleren. Om dit verkeersgedrag te bewerkstelligen wordt elk jaar het verkeersexamen georganiseerd. De leerlingen kunnen gratis, met subsidie van provincie Overijssel, meedoen aan het theoretisch verkeersexamen.

Het theoretisch examen kan besteld worden via https://examen.vvn.nl. De scholen dienen zelf de examen af te nemen en naderhand na te kijken. De factuur van het theoretisch examen kan ingediend worden bij de Gemeente Steenwijkerland. Voor informatie omtrent de facturering kan contact opgenomen worden met de gemeente Steenwijkerland (via mail: info@steenwijkerland.nl. of via telefoon: 14 0521)

Het praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd door VVN Steenwijkerland in samenwerking met de gemeente. De informatie met betrekking tot het praktijkexamen is hier te vinden.